DPU

Leg er ikke kun for sjov!

DPU og Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet inviterer 29. november
til konference i København om fremtidens leg

KALENDER


tir 23 okt
13:30-16:30 | Lokale: D174, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Online education bag scenen: Teknologiske medieringer af autoritet
Ph.d.-forsvar ved cand. soc. udd. Bjarke Lindsø Andersen.
tor 25 okt
15:00-17:00 | Lokale udsendes
Workshop 2018. Teknologiforståelse og datalogisk tænkning
Med fem kursusgange for studerende på DPU.

NYHEDER


22.10.2018 |

Nyt forskningsprojekt skal reducere antallet af svage læsere

Børn med alvorlige læse- og skrivevanskeligheder skal opdages tidligere, så de kan få støtte. Lærere skal have bedre redskaber til at kunne rette undervisningens fokus mod de forskellige elevers behov. Og forskerne skal have en dybere forståelse af børns skriftsproglig

09.10.2018 |

Hvordan kan pædagogik forebygge bandekriminalitet?

Hvordan kan ungdomsklubber og fritidspædagogik forebygge kriminalitet og bevægelser ind i bandegrupperinger ved at skabe positive fællesskaber blandt børn og unge i udsatte boligområder? Det er fokus for et nyt forskningsprojekt, der starter på DPU, Aarhus Universitet.