DPU

Find viden på video

På DPU's hjemmeside kan du se og høre åbne forelæsninger og
konferenceoplæg om pædagogik og uddannelse af forskere fra DPU
samt andre danske såvel som internationale forskere og debattører.

KALENDER


fre 12 jan
13:00-19:00 | Festsalen (lokale A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV
Disputatsforsvar ved lektor, mag.art. og ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i filosofi (dr.phil.) forsvarer lektor, mag.art. & ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen sin doktordisputats: At fo
tir 16 jan
15:30-17:30 | Festsalen (lokale A220), DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV
København: Asterisk Live om trivsel
Få ny viden fra tre DPU-forskere og deltag i debatten.

NYHEDER


05.12.2017 |

Danske 4. klasseelever er blevet dårligere til at læse

Det er gået tilbage med danske 4. klasseelevers læsekompetence. Til gengæld er de bedre til at læse elektroniske tekster. Det viser den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016.

27.11.2017 |

Status over fem års inklusion

For ti år siden var inklusion et teoretisk begreb, der blev arbejdet med i skoleforskningen, og et pædagogisk ideal, som internationalt blev styrende for mange landes skoleudviklingsbestræbelser. Siden 2012 har øget inklusion også v