DPU

Forelæsningsrække i Danskfagets Didaktik 2013-14

I forelæsningsrækken 2013-14 om Danskfagenes Didaktik fremlagde forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) centrale aspekter af forholdet mellem danskfaget og didaktik.

(Dansk)fagligheder i dansk som andetsprog

17. september 2013

Bergthora Kristiansdottir, lektor:

(Dansk)fagligheder i dansk som andetsprog - fagidentitet, formål og positioneringsmuligheder for elever og studerende

Sparring: Lektor Gitte Ingerslev

Literacy på erhvervsuddannelserne

Del 1

Del 2

24. september 2013

Bettina Buch, ph.d.-studerende:

Literacy på erhvervsuddannelserne -  Genrer som mødested mellem domæner

Sparring: forskningsassistent Helle Rørbech

Udfordringer og potentialer - omsætning af kompleks teori til kompleks praksis

Del 1

Del 2

Tirsdag 8. oktober 2013

Ph.d.-studerende Simon Skov Fougt:

Danskfagets didaktik: Udfordringer og potentialer - omsætning af kompleks teori til kompleks praksis – et casestudie

Sparring: lektor Anna Skyggebjerg

Sproglige udfordringer i den akademiske diskurs, når man har dansk som andetsprog

Del 1

Del 2

12. november 2013

Karen Lund, professor MSO:

Sproglige udfordringer i den akademiske diskurs, når man har dansk som andetsprog

Sparring: Ph.d.-studerende Kristine Kabel

Tekster på nettet - kommunikationskritik må der til

Del 1

Del 2

10. december 2013

Lektor Jeppe Bundsgaard:

Tekster på nettet - kommunikationskritik må der til

Sparring: Professor Vibeke Hetmar

Interkulturel litteraturdidaktik: om forhandlinger af mening og identitet i litteraturundervisningen

Del 1

Del 2

24. februar 2014

Ph.d. Helle Rørbech

Interkulturel litteraturdidaktik: om forhandlinger af mening og identitet i litteraturundervisningen

Sparring: Ph.d.studerende Simon Fougt

Kommunikationsformer som didaktisk kategori

Del 1

Del 2

10. marts 2014

Professor Vibeke Hetmar

Kommunikationsformer som didaktisk kategori.

Sparring: lektor Jeppe Bundsgard

Børnelitteraturen i grundskolens litteraturundervisning

Del 1

Del 2

7. april 2014

Lektor Anna Skyggebjerg

Børnelitteraturen i grundskolens litteraturundervisning

Sparring: professor Karen Lund.

Hvordan responderer elever i udskolingen på litteratur?

Del 1

Del 2

12. maj 2014

Ph.d.-studerende Kristine Kabel

Hvordan responderer elever i udskolingen på litteratur? En karakteristik og diskussion af elevers responstekster i dansk og deres fagsproglige ressourcer.

Sparring: lektor Bergthora Kristiansdottir