DPU

Aktuel Vejledningsforskning 2018 - Inspiration – Indsigt

Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet 'Aktuel vejledningsforskning'. Keynote i år er professor MSO, Nanna Mik-Meyer, CBS, med et oplæg, der tager afsæt i hendes nye bog ”Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”.

30.05.2018 | Carsten Henriksen

Dato fre 16 nov
Tid 09:30 15:00
Sted Festsalen, A220, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København

Intro

Program


9:30 – 10:00: Morgenkaffe og mingling

10:00 – 10:10: Velkommen

ved Rie Thomsen, Helle Merete Nordentoft og Kristina Mariager-Anderson.

10:10 – 10:40: Indsigt i igangværende ph.d.-forskning

Bo Klindt Poulsen og Tijana Maksimovic giver hver i 15 minutter en status på deres ph.d.-projekter om, hvordan udvikling af vejledning i forskningscirkler bidrager til social retfærdighed, og hvordan internationale ph.d.-studerende i et narrativt perspektiv skaber professionel identitet og træffer valg om deres fremtidige karriere.

10:40 – 10:50: Stræk og bøj-pause

10:50 – 12:15: Nyhedsspots

Forskere fra Nationalt Netværk for Forskning i Vejledning løfter sløret for, hvad der er ”hot” i den aktuelle vejledningsforskning. Alle talere vil sidst på dagen være til rådighed for spørgsmål og diskussion af deres forskellige oplæg.

12:15– 13:00: Sandwich og netværk

13:00– 14:00: Keynote: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter

Professor MSO Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School (CBS) tager afsæt i sin seneste bog, Fagprofessionelles møde med udsatte klienter (Hans Reitzels Forlag), og diskuterer hvordan pædagogiske, økonomiske og juridiske faktorer præger møder mellem udsatte borgere og en række fagprofessionelle, når de skal forhandle sig frem til, hvad der skal ske i klientens liv.

Oplægget bygger på 2 aktuelle forskningsprojekter, hvor en del af det empiriske grundlag er 25 video-optagelser af møderne mellem borgerne og de fagprofessionelle.

Spørgsmål fra salen.

14:00 – 15:00: Rundbordssamtaler og kaffe med forskerne

Spørg ind til oplæggene. Fortæl om udfordringer for vejledningen. Drøft emner, som kan undersøges.

Pris og tilmelding

Deltagerpris: 580 kr. inkl. kaffe og frokost (inkl. moms)

Tilmelding senest 9. november 2018

Tilmeld dig her

Om årets key-note

Nanna Mik-Meyer er uddannet antropolog og ph.d. i sociologi fra Københavns Universitet. Mik-Meyer interesserer sig for identitetsprocesser i organisationer – og anlægger et kritisk perspektiv på møder mellem borger og velfærdsstat og arbejdsgiver- og medarbejder. I sin forskning stiller Mik-Meyer skarpt på, hvordan sociale magtforhold og neo-liberale strømninger får betydning for, hvordan diagnoser manifesteres og møder mellem professionelle og borgere udfolder sig. Mik-Meyer er forfatter til og har redigeret en række bøger som bl.a. At skabe en klient, At skabe en professionel og Magtens former.

Læs om Master i Vejledning på DPU


Seminar