DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk Live i København: Fokus på de mindste

Vil du være med til at sætte barnets første 1.000 dage under lup? Så kom og hør oplæg og deltag i diskussion, når Asterisk Live løber af stablen i København.   Du kan høre forskerne fortælle, hvad der virker i den tidlige indsats, og hvilke muligheder fagprofessionelle har for at løfte det lille barns udvikling. Og du kan også høre, hvilke lokale initiativer landets to største kommuner har sat i gang for at give udsatte børn en god start på livet.

11.03.2019 | Mathilde Weirsøe

Dato tor 25 apr
Tid 15:30 17:30
Sted Festsalen (lokale A220), DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Tidlig indsats kræver en særlig indsats

Ditte Winther-Lindqvist, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet
Samarbejdet om børns udvikling i dagtilbuddet kræver en særlig parathed til at rådgive, inddrage og følge op og til at planlægge særlige indsatser over for de børn, der viser tegn på ikke at trives og udvikle sig optimalt. Det arbejde er vanskeligt og krævende og fordrer både tid til refleksion, planlægning og supervision af personalet i dagtilbud. Der er med andre ord stadig meget at gøre på dagtilbudsområdet.

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og deres familier

Kirsten Elisa Petersen, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet
I Danmark, såvel som de øvrige nordiske lande, er sundhedsplejens indsats til fremme af små børns sundhed og trivsel en fast del af alle børns liv. Netop sundhedsplejens indsatser er barnets og familiens første møde med sundhedssystemet og danner for alvor rammen om tidlige og forebyggende indsatser i velfærdsstaten. Oplægget sætter fokus på, hvordan sundhedsplejen arbejder særligt med de små udsatte børn og deres familier gennem tidlige forebyggende indsatser, der både støtter forældrene og hjælper de små børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Blik for de yngste københavnere – tidlige indsatser i Københavns Kommune

Jesper Christensen, Københavns Kommunes Børne- og ungdomsborgmester
Tidlig indsats er blevet et politisk varmt emne. Københavns Kommune er med i front og har igangsat en række initiativer med særligt fokus på at styrke den tidlige indsats over for udsatte børn og deres familier. Kommunens Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fortæller om nogle af de konkrete initiativer, som foregår i københavnske dagtilbud, og som har til hensigt at sikre de udsatte børn en bedre start på livet.

Tilmelding til Asterisk Live i København

 

 

Pris: 125 kr.
Studerende: 50 kr.

Asterisk Live