DPU

Hvor godt læser danske børn? Præsentation af PIRLS 2016

Hvordan går det med danske elevers læsekompetencer - både når det gælder tekster på papir og på en skærm? Hvor godt klarer de sig i forhold til elever i andre lande? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret, når resultaterne fra læseundersøgelsen PIRLS 2016 bliver fremlagt på en åben pressekonference på DPU, Aarhus Universitet i København den 5. december 2017.

28.11.2017 | Randi Larsen

Dato tir 05 dec
Tid 10:00 12:00
Sted DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, lokale D174, 2400 København NV

PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study - er en international undersøgelse af 4. klasseelevers læsekompetence, der udføres hvert 5. år.

I 2016 er elevernes læsekompetence blevet testet på to måder: Eleverne skulle svare på forståelsesspørgsmål til to tekster i papirform, og som noget nyt er deres online-læsning også blevet testet i den såkaldte ePIRLS-undersøgelse. For første gang er de danske 3.-klasseelevers læsefærdigheder desuden blevet undersøgt.

DPU, Aarhus Universitet inviterer alle interesserede til en åben pressekonference den 5. december 2017, hvor resultaterne af læseundersøgelsen bliver præsenteret.

Læs invitationen til pressekonferencen

 

 


Om PIRLS 2016

  • I PIRLS 2016 deltog 3508 danske 4.-klasseelever og 3600 3.-klasseelever fra 186 skoler, samt disses forældre, lærere og skoleledere.
  • 2.442 af 4.-klasseeleverne deltog i ePIRLS.
  • Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2016, cirka halvandet år efter skolereformen trådte i kraft.
  • Mere end 50 lande og 8 provinser eller regioner har deltaget verden over.
  • Undersøgelsen udføres af IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), som er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og statslige institutioner.
  • I Danmark foretages undersøgelsen af Nationalt Center for Skoleforskning ved DPU, Aarhus Universitet og finansieres af universitetet og Undervisningsministeriet.

Læs mere om PIRLS
Bestil rapporten PIRLS 2016. En international undersøgelse om læsekompetence i 3. og 4. klasse


Kontakt

Randi Larsen
Videnskabelig assistent
DPU, Aarhus Universitet
Mail: rala@edu.au.dk

Grundskole