DPU

Ledelse på læringsudbytte: En analytisk begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte tæt på levet ledelsesliv

Ph.d.-forsvar ved cand.mag. Lonni Hall.

29.09.2017 | Lise Wendelboe

Dato fre 13 okt
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
  • Lektor Michael Pedersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School (CBS)
  • Lektor Malou Juelskjær, DPU, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder

  • Professor Dorthe Staunæs, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes på dansk af lektor Karen Valentin, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig ph.d.-forsvaret her.

Ph.d.-forsvar