DPU

Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning

Ph.d. studerende Rune Hansen holder Work in Proces seminar (W.I.P.).

30.01.2017 | Lise Wendelboe

Dato ons 26 apr
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D120, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Ph.d.-projektet undersøger potentialer og hæmmende faktorer ved en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning.

Projektet har til hensigt at skabe viden om, hvad der kan karakterisere målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Herunder identificere forhindringer der opstår i en konkret forsøgsundervisning, når der anvendes synlige læringsmål og et øget fokus på elevers matematiske læring.

Med afsæt i en etnografisk inspireret tilgang er én lærer og én klasse på mellemtrinnet (5.-6. klasse) blevet fulgt over en toårig periode. Data består af videoobservationer, lærerinterview, gruppeinterview, logbøger, elevprodukter mm.

Seminaret vil diskutere elevperspektivet i en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning med afsæt i 1-2 didaktiske analyser fra afhandlingen, der relateres til teoretiske perspektiver i projektet.

Opponnenter:
Morten Misfeldt, Professor, Aalborg universitet
Jens Rasmussen, Professor, Aarhus universitet

Vejledere:
Tomas Højgaard, Lektor, Aarhus universitet
Thomas Illum Hansen, Docent, UC Lillebælt

Alle er velkomne, ingen tilmelding.

Seminar