DPU

Maskulinitet og sundhedspædagogik - udfordringer og nuancer

Temadag arrangeret af Masterforum for Sundhedspædagogik & Sundhedsfremme. Efterfølgende afholdes der generalforsamling.

06.02.2018 | Mette Nielsen

Dato fre 09 mar
Tid 09:30 15:00
Sted DPU, Campus Emdrup – lokale D169, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Vi glæder os til at se medlemmer af Masterforum og alle andre med interesse for tendenser i udviklingen af sundhedsfremme med udgangspunkt i sundhedspædagogiske kernebegreber.

Kl.9.00 Ankomst, registrering og kaffe/te

Kl.9.30 Velkomst ved formand Annette Poulsen

Kl.9.40 -12.00 Kenneth Reiniche, lektor RUC - Mænd, maskulinitet og sundhed

Der er markante forskelle i mænds og kvinders middellevetid, deres brug af sundhedsvæsnet og selvrapporteret helbred. Mænds helbred kan ses som et klart eksempel på, at udlevelsen af forskellige maskulinitetsformer indvirker på og har betydning for mænds sundhed. Kenneth vil i sit oplæg med udgangspunkt i mange års forskning i mænd og kønsroller bl.a. tage afsæt i kønsrollesocialisering, fordi en stærk tro på traditionelle maskulinitetsidealer kan have en negativ effekt på både mandens fysiske og psykiske liv. Hvad kan sundhedspædagogikken bidrage med i mødet mellem det feminine (repræsenteret ved en overvægt af kvinder i sundhedsarbejdet både i primær og sekundær sektor) og det maskuline?

Formiddagen vil veksle mellem oplæg, eksempler fra forskellige fædreprojekter omhandlende udsatte, unge og fædre med anden etnisk baggrund end dansk og dialog mellem deltagerne i form af små øvelser undervejs.

Kl.12.00 Frokost

Kl.12.45 Mie Møller Nielsen, projektleder Forum for Mænds Sundhed

Mænds Mødesteder dukker op i flere og flere kommuner. Med afsæt i de sundhedspædagogiske kernebegreber vil Mie fortælle om etableringen af Forum for Mænds Sundhed og visioner for arbejdet.

Ca. 13.15 Kristian Piilborg, sundhedskonsulent Vallensbæk Kommune

Kristian har været med til at etablere Mænds Mødesteder på Frederiksberg og vil dele sine erfaringer herom i forhold til en lang række didaktiske og praktiske overvejelser: hvorfor-hvordan-hvornår- hvor og for hvilke mænd? Kristian bliver akkompagneret af en af mændene fra Frederiksberg kommune.

Ca. 14.00 Kaffepause

kl. 14.20 Peter Østergaard, tandlæge, MPH, Formand for Bisserne på Mændenes Hjem og Kofoeds Skole

Med udgangspunkt i sin praktiske erfaring fra Mændenes hjem og Kofoeds Skole vil Peter fortælle om tandsundhedens betydning for den generelle sundhed. Oplægget suppleres med bidrag fra bl.a. SATSpuljeevalueringer og en antropologisk undersøgelse om hhv. mænd og kvinders tandsundhed. I et dialektisk perspektiv afsluttes temadagen således ved at sætte fokus på forskellen på mænd og kvinder i en sundhedspædagogisk sammenhæng.

Kl.15.00 Afslutning af temadagen – tak for denne gang.

Kl.15.15 Generalforsamling for medlemmer af Masterforum
Dagsorden til generalforsamling 2018

Temadagen foregår på DPU, Campus Emdrup, Institut for Pædagogik og Læring, Tuborgvej 164 – lokale D169. Pris incl. let forplejning: 500 kr. for ikke-medlemmer, 200 kr. for medlemmer.

Bindende tilmelding til masterforum2005@gmail.com, med angivelse af navn og jobfunktion/studerende senest 28/2 2018.

Betaling på konto 4280-3115083015 husk navn på betalingen, til CVR-nummer: 37558982, kontant eller mobilepay på dagen.

Alumner