DPU

Pædagogikkens idéhistorie

Bogreception for bogen "Pædagogikkens idéhistorie" som optakt til konferencen "Dannelse og dyd i idehistorisk perspektiv" d. 31. maj.

17.03.2017 | Lise Wendelboe

Dato tir 30 maj
Tid 15:00 18:00
Sted Lokale A401, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

DPU & Afdelingen for pædagogisk filosofi og Generelpædagogik inviterer alle interesserede til præsentation af bogen Pædagogikkens idéhistorie af Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen, Hans Siggaard Jensen, Ingrid Markussen og Anette Faye Jacobsen.

Program:
Velkomst Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet

Introduktion til Pædagogikkens idehistorie, professor emeritus Ove Korsgaard og professor Hans Siggaard Jensen, DPU, Aarhus Universitet

Præsentation af bogens struktur, centrale begreber og historiske periodiseringer, lektor Jens Erik Kristensen, DPU, Aarhus Universitet

Et norsk blik på Pædagogikkens idehistorie, professor Rune Slagstad, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Universitet

Et skolehistorisk blik på Pædagogikkens idehistorie, professor MSO Ning de Coninck-Smith, DPU, Aarhus Universitet

Et pædagogisk-kollegialt blik på Pædagogikkens idehistorie, lektor Peter Østergaard Andersen, Københavns Universitet

Der serveres kaffe og kage undervejs, og der rundes af med et glas vin.

Pris og tilmelding:
Deltagelse i bogreceptionen er gratis, men af praktiske hensyn bedes man tilmelde sig her. Her er også mulighed for at købe bogen til særpris, og få den på dagen.

Reception