DPU

Seminar: Dannelse - Kontekster, visioner, temaer og processer

Seminar i forbindelse med offentliggørelse af bogen: Dannelse - Kontekster, visioner, temaer og processer

04.07.2017 | Dan Fog Enevoldsen

Dato tir 12 sep
Tid 14:00 17:00
Sted DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A403
Tilmelding er lukket


Forfatterne Lejf Moos (red.) Peter Kemp, John Benedicto Krejsler, Jens Erik Kristensen, Steen Nepper Larsen, Alexander von Oettingen og Thomas Aastrup Rømer vil diskutere bogen med professor Lars-Henrik Schmidt.

Bogens indhold

Lejf Moos: Kontekster, visioner, temaer og processer

Jens Erik Kristensen: Dannelsens flertydige genkomst i skolen – som svar på en ensidig uddannelseslogik

Lejf Moos: Dannelse eller læringsmålstyring- globalisering igennem teknokratisering og homogenisering

Peter Kemp: Kosmopolitanisme som vor tids dannelsesopgave

John Benedicto Krejsler: Dannelse, tilblivelsesaktivisme og den globale uorden - på jagt efter dannelse som pluralistisk patriotisme med plads til andethed

Thomas Aastrup Rømer: Hvad er folkeskolens dannende formål?

Steen Nepper Larsen: Kundskab og karakterdannelse – samtidskritiske refleksioner angående læreren i dannelsens tjeneste og skolen som et tænkende sted

Alexander von Oettingen: "De, der lever sammen, må også gå i skole sammen!" - dannelse, paradokser og idealer

Program

14.00-14.10

Velkomst og indledning

14.10-14.45 Forfatterne præsenterer pointer fra deres kapitler – 5 minutter hver
14.45-15.30
 
Professor Lars-Henrik Schmidt lægger grunden for diskussionen med forfatterne: Et kritisk-konstruktivt blik på bogen om dannelse
15.30-15.45 Kaffepause
15.45-16.45 Diskussion mellem Lars-Henrik Schmidt, forfatterne og salen
16.45-17.00 Afslutning på seminaret og reception

Efter seminaret vil Hans Reitzels Forlag være vært ved en lille reception.

Bogen kan på seminaret – og kun der - købes til særlig nedsat seminarpris: kr. 220 (normalpris: 275 kr. )

Seminar