DPU

Asterisk 65

Tema: Vendepunktet

 Marts 2013

Artikler

01.03.2013 | Asterisk 65, Flow, positiv psykologi, Uddannelsespolitik,samfund/samtid, Eksistens

Når krisen kræver karriereskift

Beskæftigelses- og uddannelsessystemet lægger op til en lineær og strategisk planlægning af uddannelse og arbejdsliv – uden pauser. Men pauser kan være produktive og nødvendige for at finde sin kurs, lyder det fra forsker bag nyt projekt om karriereskift.

01.03.2013 | Asterisk 65, Læring/kompetence

Et nyt bud på forandringslæring

Vi lever i en tid, hvor alting er i konstant forandring – den flydende modernitet, som det hedder hos den polskengelske sociolog Zygmunt Bauman. Det stiller nogle vidtgående krav til vores læring, ikke bare i skolen og uddannelserne, men overalt og gennem hele livet.

01.03.2013 | Asterisk 65, Socialpædagogik, Ghetto, bande, marginalisering, radikalisering, Social udsathed/arv

Tre bud på vendepunkter: 1. Fra fængsel til fremtid

Marginaliserede unge kan vende ryggen til bandekriminalitet, hvis de får mulighed for at tage del i såkaldte grænsefællesskaber, hvor de sammen med parter fra det etablerede samfund engagerer sig og ændrer position, siger lektor Line Lerche Mørck.

01.03.2013 | Asterisk 65, Ungdomsuddannelse, Voksenuddannelse, Friskoler/efterskoler, Æstetiske fag/æstetik og læring, Dannelse/demokrati

Tre bud på vendepukter: 2. Højskolen forandrer livet

Et højskoleophold bliver ofte et vendepunkt, fordi man finder mod og mening i et fællesskab befriet for moraliserende præstationskrav. Det kunne andre uddannelsesinstitutioner lære af, mener lektor Karen Wistoft.

01.03.2013 | Asterisk 65, Flow, positiv psykologi

Tre bud på vendepunkter: 3. Kollektiv læring i coaching

3. generations coaching kan give større selvforståelse og skabe eksistentiel mening. Det viser forskning fra professor Reinhard Stelter.

01.03.2013 | Asterisk 65, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Videregående uddannelse, Skolereform, Uddannelsespolitik,samfund/samtid, Ledelse, Sundhed/miljø

I skyggen af store reformer

Når reformerne skyller ind over de danske velfærdsinstitutioner, udløser det magtkampe og truer de professionelle på deres identitet, fortæller lektor Niels Christian Nickelsen.

01.03.2013 | Asterisk 65, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Friskoler/efterskoler, Inklusion/specialpædagogik, Dansk/læse/skrive, Undervisning

Efterskole er et springbræt for ordblinde

Små hold og følelsen af at være normal er gunstig for ordblindes læring. Ordblindeefterskoler har succes med at lære ordblinde unge at læse, øge deres livsglæde og styrke dem socialt og fagligt, konkluderer ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning.

01.03.2013 | Asterisk 65, Grundskole, Internationale undersøgelser, Evidens, Internationalisering/globalisering, Skolereform, Dansk/læse/skrive

Hvad optager forskeren?: »Danske elever har rykket sig i min tid«

Bliver eleverne bedre til at læse og skrive med flere dansktimer i skolen? Ikke nødvendigvis, lyder meldingen fra læseforsker Jan Mejding, der er en af eksperterne bag en omfattende læseundersøgelse, som er blevet hvirvlet ind i en politisk mediestorm. Det, der rykker, er kvalitet i undervisningen snarere end kvantitet, mener Mejding.

01.03.2013 | Asterisk 65, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Mobning/trivsel, Undervisning

Mobning kræver mere end fredagskage

»Det er slående, at rigtig mange antimobbeprogrammer og -værktøjer bruges i situationer og tidsrum, som ligger ’udenpå’ undervisningen som noget ekstra, man fylder på skoledagen eller indfører i skoleåret,« skriver mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i Asteriskkommentaren. Hun slår til lyd for et nyt begreb: fællesskabende didaktikker.

03.06.2015 | Asterisk 65

Vi er alle i transition

»De to begreber, fællesskabet og pausen, forekommer mig at være vigtige elementer i udviklingen af det, man kunne kalde en ’vendepunkt-pædagogik’, som vil kunne gøre os bedre til at støtte op om den enkeltes liv i forandring.«