DPU

Asterisk 67

Tema: Tidens dogme ? Inklusion

 September 2013

 

Artikler

01.09.2013 | Asterisk 67, Inklusion og specialpædagogik, Grundskole, Socialpædagogik, Inklusion/specialpædagogik, Social udsathed/arv

Tre bud på inklusion: 1. Omvendt stoleleg

Udsatte børn kan lege sig til de sociale kompetencer, de mangler. Men det kræver, at voksne iscenesætter aktiviteter uden konkurrenceelementer, lyder det fra psykolog Anne Bovbjerg.

01.09.2013 | Asterisk 67, Inklusion og specialpædagogik, Ungdomsuddannelse, Undervisning

Tre bud på inklusion: 2. Giv 1.g'erne plads

Flere gymnasieelever vil klare sig bedre, hvis lærerne tør fordele pladserne frem for at lade eleverne selv vælge stol, siger ph.d. Susanne Murning, der gør op med »frit valg på alle pladser«.

01.09.2013 | Asterisk 67, Inklusion og specialpædagogik, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik, Familie, opdragelse, hverdagsliv

Tre bud på inklusion: 3. I skole med far og mor

Familieklassen er et redskab til skabe inklusion – med et stort potentiale. Men det er langtfra altid, at de gode intentioner lykkes, siger lektor Anne Morin.

01.09.2013 | Asterisk 67, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik

Børn har det fint med deres diagnoser – i specialklassen

Hvordan ser børn med diagnoser egentlig på sig selv? Det har lektor Henrik Skovlund undersøgt. Hans forskning viser, at det at have en diagnose ikke fylder særligt meget i hverdagen hos børn på specialskole. Men i folkeskolen oplever børnene, at diagnoserne ekskluderer dem.

01.09.2013 | Asterisk 67, Inklusion og specialpædagogik, Grundskole, Socialpædagogik, Inklusion/specialpædagogik, Social udsathed/arv

Det ensomme liv på inklusionens skyggeside

Hjemløse, udviklingshæmmede og sindslidende. Udsatte voksne skal inkluderes i samfundet og bo og arbejde som andre. Det er alle enige om, men over de sidste ti år er der sket en markant kursændring i tilgangen til inklusion, fortæller forsker. Indsatsen er blevet personliggjort, og det har nogle uheldige konsekvenser.

01.09.2013 | Asterisk 67, Socialpædagogik, Familie, opdragelse, hverdagsliv, Social udsathed/arv

Far, mor & dukke

Babydukker er en fast del af seksualundervisningen i Grønland, hvor skoleelever i udskolingen passer en dukke – en såkaldt babysimulator – og får feedback på deres ’forældreskab’. Virker dukkepasningen? Ny evalueringsforskning konkluderer, det både kan gøre skade og gavn. Undervisernes kompetencer er altafgørende, hvis dukkeprojektet skal lykkes.

01.09.2013 | Asterisk 67, Inklusion og specialpædagogik, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik

Er inklusion et problembarn?

Skolen har siden 1990’erne ekskluderet et stigende antal børn, men nu er kurven knækket. Færre børn går i specialtilbud, viser en ny undersøgelse. Men øget inklusion i skolen lægger massivt pres på især lærerne og skaber nye problemer.

01.09.2013 | Asterisk 67, Didaktik, Førskole, Didaktik, Dagtilbud

Hvad optager forskeren?: Didaktikkens forkæmper

Nej tak til mini-skoler. Ja tak til mere didaktik i dagtilbud og et målrettet arbejde med literacy i børnehøjde, men pædagogerne skal gå foran, lyder det fra Anders Skriver Jensen, der netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling.

05.05.2015 | Asterisk 67

Er der altid plads til én til?

»Der er ingen tvivl om, at alle vil det bedste – men det bedste kan blive alles værste fjende.«