DPU

Asterisk 77

Tema: Resiliens

Marts 2016

Artikler

26.02.2016 |

I Gladsaxe bliver børn livsduelige, men bliver de også neoliberale?

I resiliens-forskningen er der ingen politisk retning, der har patent på betydningen af resiliens.

26.02.2016 |

Hvor kommer modstandkraften fra?

Fra mønsterbrydere og mælkebøttebørn til livsduelige størrelser. Forskning i resiliens har i de seneste årtier ændret blikket på, hvordan man udvikler en robust personlighed.

26.02.2016 |

Masser af succes

I skolen kobles robusthed ofte med selvtillid og succesoplevelser. Men den formel er for usikker og svær at gennemskue, viser ny forskning.

26.02.2016 |

Hvad kan man udsætte et udsat barn for?

Begreber som livsduelighed og antifragilitet får en ny styrkeforbedringspædagogik til at vokse frem.

26.02.2016 |

Tætte relationer fremmer resiliens hos flygtningebørn

Resiliens kommer fra omgivelserne. Førende resiliensforsker og professor Ann Masten forklarer, hvorfor hun er så optaget af det almindelige hverdagsliv og de tætte relationer.

26.02.2016 |

Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

Resiliens er ikke kun en individuel størrelse – den skabes også i fællesskabet. Og det har vi meget af i Skandinavien.

26.02.2016 |

Fra rocker til forsker

Mødet mellem forsker Line Lerche Mørck og eks-rockeren Peter førte til ny og anderledes forskning i exit fra bandemiljøer.

26.02.2016 |

Fremdriftsreformen rammer skævt

Mere stress og frafald. Mindre læring og studierelevant erfaring. En ny undersøgelse viser, hvad studerende forventer i kølvandet på nye formelle krav.

26.02.2016 |

Giv tid til klassikere

Klassiske værker holder vores verdensopfattelse og videnskab levende.