DPU

Asterisk 82

Tema: Samvær

Juni 2017

Artikler

02.06.2017 |

Kan Grundtvig og globalismens ånd finde melodien sammen?

Med fællessang og foredrag ville Grundtvig skabe en dansk folkeånd. Projektet var nationalt. I dag har vi mindre brug for Grundtvig og mere brug for en verdensåben grundtvigianisme, der kan løse samtidens grænseoverskridende problemer. Vi savner derfor nye sange, som kan inspirere os til at synge sammen med andre end vores egne. Hent hele lederen

02.06.2017 |

Opdragelse til fællesskabet

Daginstitutioner arbejder målrettet på at lære børn at indgå i fællesskaber fra den dag, de starter i vuggestue. Men nogle børn og unge har svært ved at finde sig til rette inden for fællesskabets rammer og risikerer derfor at blive marginaliseret. Men hvad definerer et ‘rigtigt’ dansk fællesskab, og hvorfor er nogle fællesskaber mere legitime…

02.06.2017 |

For ung til politik

Danske unge er blandt de mest vidende i verden om politik og samfundsforhold. Selvom de i skolen øver sig på demokratisk dialog og lærer at være del af et fællesskab, er de politisk passive. Portræt af en generation, hvor medborgerskab og politisk viden har stor pædagogisk værdi, men meget få politiske konsekvenser. Hent hele artiklen

02.06.2017 |

Fællesskabets test

Når skolen tester eleverne individuelt, ophæver den midlertidigt klassefællesskabet og overlader hver elev til sin egen testskæbne. Men samtidig griber klassefællesskabet ind i testen, når eleverne opsøger hinanden og skaber spontane fællesskaber i testsituationen. Hent hele artiklen

02.06.2017 |

Giv plads til tvivl og uenighed i samarbejdet

Danske virksomhedsledere skal udfordre konsensuskulturen og lade interne stridigheder få luft. Spændinger i samarbejdet er nemlig med til at skabe et dynamisk og innovativt læringsmiljø, lyder det fra to DPU-forskere. Hent hele artiklen

02.06.2017 |

Er robotten blevet en belastning for mennesket?

Robotter er ikke længere fjern fremtid, men er i fuld gang med at forandre arbejdslivet og vores omgivelser. Hvis robotterne skal aflaste mennesker frem for at belaste, er det nødvendigt, at humaniora får en fremtrædende plads i robotudviklingen. Nyt projekt med base på DPU kaster lys over de etiske spørgsmål og dilemmaer, der følger med…

02.06.2017 |

Fremtidens børn tager skraldet

Det er ikke nok, at børn kan ramme skraldespanden. Vi skal sætte barren højere, hvis kommende generationer skal have en mere bæredygtig tilgang til affald, mener professor MSO Jeppe Læssøe. Han har sammen med to andre forskere fulgt ti affaldsprojekter i skoler og børnehaver. Hent hele artiklen

02.06.2017 |

Drengene efter pigerne

Så langt kilderne rækker, tilbage til omkring 1. verdenskrig, har pigerne fået de højeste karakterer i skolen. Men gennem historien har forklaringerne skiftet. Skolehistoriker og professor MSO Ning de Coninck-Smith giver en historisk forklaring på, hvorfor pigerne altid har været drengene overlegne i skolen. Hent hele artiklen