DPU

For ung til politik

02.06.2017 | Carsten Henriksen

Danske unge er blandt de mest vidende i verden om politik og samfundsforhold. Selvom de i skolen øver sig på demokratisk dialog og lærer at være del af et fællesskab, er de politisk passive.

Portræt af en generation, hvor medborgerskab og politisk viden har stor pædagogisk værdi, men meget få politiske konsekvenser.

Asterisk 82