DPU

Samarbejde – eller socialdarwinistisk stoleleg?

06.09.2017 | Carsten Henriksen

I Danmark har vi tradition for gruppearbejde, og vi er tilbøjelige til at tro, det er noget, vi bare kan. Men de unge på universiteterne har brug for hjælp til at holde gruppen på sporet, hvis ikke konkurrence og kamp om positioner skal kvæle de gode intentioner om samarbejde.

Asterisk 83, Videregående uddannelse