DPU

Altid med og altid på vej

Lærerne ser den gode elev som aktivt deltagende, men elever lærer ikke nødvendigvis mest af altid at være aktive.

01.09.2015 | Signe Tonsberg

Idealbilledet af det aktivt deltagende menneske gennemsyrer uddannelsessektoren. Men kommer fokus på at skabe aktive elever til at skygge for de stille, de udfordrede og alle de andres læring?

Asterisk 75, Ungdomsuddannelse, Grundskole, Undervisning, Læring/kompetence