DPU

AU-forsker modtager prestigefyldt EU-bevilling til forskning i social arv

En ung forsker ved Aarhus Universitet har fået bevilget 10,2 millioner kr. af EU’s forskningsråd til forskning i social arv. Projektet går på tværs af landegrænser med det formål at knække koden for den sociale arv.

30.08.2012 | Ib Bo Jensen

Hvorfor går børn af akademikere i gymnasiet og videre på universitetet, mens børn af ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse? Og hvorfor ender børn af bistandsklienter alt for ofte selv som bistandsklienter?

Det er den sociale arv, der spiller ind - men hvad ligger bag? Det skal professor MSO Mads Meier Jæger fra Aarhus Universitet undersøge i et nyt internationalt forskningsprojekt, der netop har modtaget en bevilling på 10,2 millioner kr. fra det europæiske forskningsråds eliteforskningsprogram, hvor han med sine bare 36 år falder i kategorien ”Young Talents”. Han ser frem til at knække koden for den sociale arv:

”Selvom vi i Danmark har en omfordelingsstat, er vi stadig elendige til at bryde den sociale arv. Vi er gode til at konstatere, at den social arv er der, men vi ved alt for lidt om, hvad der ligger til grund for, at den reproducerer sig selv generation efter generation. Det er de mekanismer, jeg vil forstå. Og når vi forstår dem, har vi et reelt grundlag for at sætte målrettet ind og gøre noget ved problemet,” siger Mads Meier Jæger.

Uddannelse går i arv
I Danmark handler den sociale arv især om uddannelse, forklarer Mads Meier Jæger: 

”Gang på gang tegner det samme mønster sig: Børn af akademikere går hele vejen gennem uddannelsessystemet og videre i gode, velbetalte jobs, mens børn af ufaglærte i langt mindre grad gennemfører gymnasiet, der som bekendt er adgangsgivende til de videregående uddannelser. Og de er dårligere stillet end nogensinde i dagens vidensamfund,” siger Mads Meier Jæger.

Social arv er ikke et nyt forskningsområde for ham. Han har i flere år været involveret i undersøgelser på dansk jord – blandt andet en omfattende undersøgelse, der følger 1954-generationen og dens efterkommere.

Inddrager internationale undersøgelser
I de andre vestlige lande tegner der sig nogenlunde samme mønster som i Danmark, når det gælder social arv. Derfor er det interessant at inddrage viden fra de internationale undersøgelser i projektet – især fra USA og England, der har gennemført nogle meget omfattende undersøgelser.

”I en af de amerikanske undersøgelser har man fx fundet ud af, at forældre med en lang uddannelse taler mere med deres børn end de forældre, der har en kort eller ingen uddannelse. Og det har så en effekt på barnets sprog, som får betydning for hvordan, det klarer sig i børnehaven, i skolen og videre gennem uddannelsessystemet,” forklarer Mads Meier Jæger. 

Al den viden fra ind- og udland vil Mads Meier Jæger danne sig et overblik over i forskningsprojektet, der har titlen Understanding Intergenerational Transmissions: A Cross-Disciplinary Approach (UNITRAN). Projektet bliver interdisciplinært, idet det trækker på komplekse modeller både fra økonomien og sociologien.

International anerkendelse
Også ledelsen på Aarhus Universitet glæder sig over bevillingen.

”Eftersom EU’s forskningspulje kun giver godt 20 procent af midlerne i den kategori til humaniora og de samfundsvidenskabelige fag, vidner det om, at projektet er ambitiøst men velgennemtænkt. Samtidig viser det, at social arv er et vigtigt anliggende for EU og europæisk forskning,” siger Hanne Løngreen, institutleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Hun tilføjer:

”Mads Meier Jæger er et ungt forskningstalent, der tænker visionært og stort, og vi er stolte over, at det det nu også er anerkendt internationalt.”

Fakta: 
Projektet Understanding Intergenerational Transmissions: A Cross-Disciplinary Approach (UNITRAN) løber fra januar 2013 til december 2017.

Mads Meier Jæger leder projektet og får desuden to ph.d. studerende og to postdoc’er tilknyttet i fem år.

Kontakt
Mads Meier Jæger
Professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 
Kontakt: 8716 3745
E-mail: mmj@dpu.dk
Web: www.madsjaeger.dk

Arts, Internationale undersøgelser, Social udsathed/arv