DPU

Bred sundhedsindsats i skolen virker bedst

Hvis sundhedsfremme for alvor skal brænde igennem i praksis, skal skoler, der sætter sundhed på skoleskemaet, knytte undervisningen tæt sammen med grundlæggende værdier som inklusion, demokrati, deltagelse, indflydelse og handlekompetencer. Samtidig bør indsatsen være bredt funderet. Det er konklusionen i et særnummer af tidsskriftet 'Health Education', hvor forskere fra hele Europa fremlægger deres resultater.

24.04.2012 | Mathilde Weirsøe

Venka Simovska, professor MSO ved forskningsprogrammet Miljø- og Sundhedspædagogik, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, har redigeret særnummeret, der bærer den engelske titel 'What do health promoting schools promote? Processes and outcomes in school health promotion.'

Særnummeret består af artikler fra fem forskellige bidragsydere, der på forskellig vis har arbejdet med sundhedsfremme i skoleregi. Trods forskelligheder i fokus og forskningsmetoder understreger samtlige artikler vigtigheden af ikke at definere sundhedsresultater snævert – men derimod bredt og mangefacetteret.

Forfatterne opfordrer til udvikling af en innovativ pædagogisk praksis og interventioner, der kan imødekomme komplekse samfundsmæssige udfordringer vedrørende sundhed og sundhedsfremme.

Temahæftet leverer input til professionelle sundhedsfolk og skolepraktikere, idet forskerne giver konkrete anvisninger til, hvordan man i praksis kan bygge bro mellem sundheds- og uddannelsessektoren.

Læs mere

Forskning, 47:Tema: Folkeskole, Grundskole, Grundskole, Sundhed/miljø