DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmark bør nærmere se på spanske erfaringer med frivilligt socialt arbejde

I Spanien satser regionale myndigheder på et tæt samarbejde med den frivillige sektor og opbygning af socioøkonomiske virksomheder for at komme ud af den økonomiske krise. Det er væsentlige erfaringer, som man med fordel kan overføre til Danmark, lyder det fra VERSO – Volunteers for European Employment.

18.03.2013 | Knud Holt Nielsen

”Frivilligt socialt arbejde er integreret på en helt anden måde i Spanien. Det kan vi lære af. Danmark har ganske vist en foreningskultur, men vi har ikke en kultur, hvor man accepterer frivilligt socialt arbejde, der samarbejder tæt med det offentlige. Det offentlige uddelegerer ikke rigtig til civilsamfundet, fordi vi er så bange for at miste hænder på arbejdsmarkedet”, lyder det fra Ulla Sørensen, der er mentorkoordinator i Middelfart Kommune.

”Danmark er ikke ramt så hårdt af massearbejdsløshed som Spanien. Men Danmark bør se nærmere på eksempelvis de spanske erfaringer med et samarbejde mellem frivillige og de offentlige myndigheder om at skabe socioøkonomiske virksomheder”, lyder det tilsvarende fra Niels Rosendal Jensen, lektor ved Aarhus Universitet.

Ulla Sørensen og Niels Rosendal Jensen besøgte i marts i marts 2013 en række institutioner og projekter drevet af frivillige i Barcelona på en studierejse med partnere fra andre europæiske universiteter og regionale myndigheder i VERSO – Volunteers for European Employment.

Erfaringer bør overføres til Danmark

Et af de spanske projekter, der gjorde indtryk, er rehabiliteringsprojektet ARED. Det arbejder med at få kvinder i fængsler tilbage på arbejdsmarkedet. Ideen bag ARED er, at kvinderne allerede under afsoningen bliver oplært i en social virksomhed. Når de så er blevet opkvalificeret, og deres afsoning slutter, får de tilbudt job i produktionsdelen af virksomheden. Efter et år er 120 ud af 200 kvinder på den måde kommet i selvforsørgelse. Niels Rosendal Jensen, lektor ved Aarhus Universitet, peger på ARED, som et eksempel på et projekt, hvis erfaringer man med fordel kunne forsøge på at overføre til Danmark.

”ARED er drevet af et samarbejde mellem frivillige og lønnede ansatte, og skaber arbejdspladser til en gruppe udsatte kvinder, der ellers har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Med succes. Andelen af kvindelige indsatte er faldende, fordi der ikke er samme tilbagefald til kriminalitet. Udfordringen er imidlertid at få indkredset, hvordan man kan overføre de spanske erfaringer med socioøkonomiske virksomheder til lande med enanden lovgivning og andre traditioner ”, siger Niels Rosendal Jensen.

Om VERSO

VERSO er et forsknings- og udviklingsprojektet støttet af støttet af EU's regionalfond, INTERREG IVC. Projektet skal give større viden om, hvordan frivilligt arbejde kan hjælpe de regionale myndigheder i indsatsen mod arbejdsløshed og højne livskvaliteten hos Europas millioner af arbejdsløse. Fire universiteter og otte regionale myndigheder fra otte forskellige europæiske lande er involveret i projektet, der løber frem til 2014.

For yderligere oplysninger

Lektor Niels Rosendal Jensen, Aarhus Universitet tlf. 87163709, mail: nrj@dpu.dk

Læs mere om VERSO på www.versonet.eu

 

Arts, EDU, Socialpædagogik, Social udsathed/arv, Uddannelsespolitik,samfund/samtid