DPU

Didaktisk intentionalitet - mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. Thomas Iskov.

03.05.2017 | Lise Wendelboe

Dato fre 02 jun
Tid 13:00 16:00
Sted Nobel auditorium 105, Bygning 1482, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Prorektor Alexander von Oettingen, UC Syd
  • Professor Per Fibæk Laursen (formand), DPU, Aarhus Universitet

Hovedvejleder

  • Professor MSO John Benedicto Krejsler, DPU, Aarhus Universitet


Forsvaret ledes af lektor Sven-Erik Holgersen, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig ph.d.-forsvaret her.

Ph.d.-forsvar