DPU

En kamp om kernen

03.06.2016 | Signe Løntoft

Den pædagogiske verden elsker at rode i værktøjskassen, og nye redskaber og pædagogiske koncepter lanceres ofte som en åbenbaring. Cooperative Learning, PALS eller LP-modellen. Hvad gør redskaberne ved pædagogikken, og vil efterspørgslen efter redskaber blive ved med at stige?

Asterisk 78, Førskole, Grundskole, Didaktik, Eksistens, Dannelse/demokrati, Læreruddannelse/profession, Pædagoguddannelse/profession, Skolereform, Uddannelsespolitik,samfund/samtid