DPU

Et ganske almindeligt ghettoliv

Familier i ghettoen lever et liv på kanten, men de ser ikke sig selv som udsatte. Pædagoger spiller en nøglerolle som rådgivere for de udsatte familier, og det giver en række socialpædagogiske udfordringer.

01.12.2012 | Mathilde Weirsøe

Der er ingen tvivl om, at livet i ’ghettoen’ er benhårdt. Men samtidig ser jeg en klar tendens til, at beboerne i de udsatte boligområder normaliserer ghettolivet. Sådan lyder det fra Kirsten Elisa Petersen, der er adjunkt ved Aarhus Universitet og aktuel med en ny rapport om udsatte børn og deres familier i udsatte boligområder, som har den mere folkelige betegnelse ’ghettoer’.

Asterisk 64, Socialpædagogik, Social udsathed/arv, Ghetto, bande, marginalisering, radikalisering, Familie, opdragelse, hverdagsliv, Dagtilbud