DPU

Far, mor & dukke

Babydukker er en fast del af seksualundervisningen i Grønland, hvor skoleelever i udskolingen passer en dukke – en såkaldt babysimulator – og får feedback på deres ’forældreskab’. Virker dukkepasningen? Ny evalueringsforskning konkluderer, det både kan gøre skade og gavn. Undervisernes kompetencer er altafgørende, hvis dukkeprojektet skal lykkes.

01.09.2013 | Mathilde Weirsøe

Den græder og skal trøstes, den skal have mad og bøvser, og den skal have skiftet ble. Og den sover kun et par timer ad gangen. Præcis som en rigtig baby. Men det er bare en dukke – eller rettere det er en avanceret robot til brug i familie- og seksualundervisning.

Asterisk 67, Socialpædagogik, Familie, opdragelse, hverdagsliv, Social udsathed/arv