DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker: Lærere skal uddannes til at etablere sociale relationer

En god lærer skal være dygtig til sit fag, men han skal også uddannes til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev. Sådan lyder anbefalingerne i et nyt systematisk review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU.

08.05.2008 | cahe

Skal Mathilde og Peter i første klasse blive gode til at læse, skal deres lærer være fagligt dygtig. Men det er ikke nok. Han skal også være i stand til at knytte bånd til den enkelte elev og lede klassen.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har i et omfattende systematisk review undersøgt sammenhængen mellem lærerkompetencer og elevlæring og fremhæver særligt to forhold, der har betydning. Nemlig lærerens evne til at etablere sociale relationer til eleverne og lærerens evne til at 'regellede', dvs. evner til klart og eksplicit at udtrykke hvilke regler, der gælder for klassens arbejde, og derigennem bevirke, at eleverne lidt efter lidt selv overtager disse regler. Hertil kommer, at læreren skal være dygtig til sit fag.

Reviewet er bestilt af det norske undervisningsministerium, og anbefalingerne vil indgå i udviklingen af den norske læreruddannelse. Og ifølge professor Sven Erik Nordenbo, leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, bør også danske politikere og embedsmænd lytte til anbefalingerne:

"Vi har i mange år haft fokus på faglighed. Det er også vigtigt, men vi må ikke overset en meget vigtig komponent - nemlig at uddanne lærere til at etablere sociale relationer til eleverne."

Sven Erik Nordenbo anbefaler på baggrund af reviewet, at socialkompetence og relationskompetence indgår som en del af læreruddannelsen - vel at mærke på et vidensbaseret grundlag:

"Dels mangler vi forskning, der kan give os viden om, hvordan man som lærer får skabt de nødvendige bånd. Dels bør lærerne på læreruddannelsen trænes i at reflektere over, hvordan man skaber den gode relation."

Også såkaldt klasseledelse, mener Sven Erik Nordenbo burde indgå i læreruddannelsens pensum:

"Det systematiske review peger i retning af, at kompetencen 'regelledelse', dvs. kompetencen til at etablere regler for klassens aktiviteter, også bør vægtes i en læreruddannelse."

Download

3:Nyhed, 41:Intranet, 42:Forside, 75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning