DPU

Forskerens kamp for en mere fredelig verden

Ligesom klimaforandringer er vold en global udfordring. Den pædagogisk-psykologiske forskning kan bidrage væsentligt til at skabe mere demokratiske, fredelige og stabile samfund, fortæller professor Peter Berliner.

01.12.2012 | Knud Holt Nielsen

Jeg har netop afsluttet følgeforskning på projektet Paamiut Asasarai Grønland, som startede i 2008. I yderdistrikterne i Grønland har der været mange problemer med drab, seksuelle overgreb, vold og anden kriminalitet. Paamiut har været den by i Grønland, hvor der var mest vold. Derfor ville man lave livsvilkårene i byen om.

Asterisk 64, Socialpædagogik, Dannelse/demokrati, Social udsathed/arv, Integration, etnicitet, kultur, Flow, positiv psykologi, Familie, opdragelse, hverdagsliv