DPU

Fremdriftsreformen rammer skævt

Mere stress og frafald. Mindre læring og studierelevant erfaring. En ny undersøgelse viser, hvad studerende forventer i kølvandet på nye formelle krav.

26.02.2016 | Mathilde Weirsøe

Fremdriftsreformen skulle få universitetsstuderende hurtigere igennem studierne. Men den skaber umiddelbart flere problemer, end den løser. Frem for at levere de bedst mulige betingelser for gennemførelse er det nu dokumenteret, at tabt læringsudbytte, stress og øget frafald i højere grad bliver virkeligheden for de studerende. Det viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet.

43:Oversigt, Asterisk 77, Videregående uddannelse, Uddannelsespolitik,samfund/samtid, Ungdomskultur