DPU

Hvor fornyende er 'Ny Nordisk Skole?'

Ministeren for Børn og Unge Christine Antorini har sat i gang i en fornyelse af danske skoler og daginstitutioner. Fornyelsen fik overskriften "Ny Nordisk Skole", men i en ny publikation diskuterer forskere, hvor fornyende ministerens projekt er – og om projektet overhovedet kan bære at blive kaldt nordisk.

25.06.2012 | Mathilde Weirsøe

I en ny publikation ’Ny Nordisk Pædagogik?’ er en række forskere blevet interviewet om det nye fokus på pædagogikken i daginstitutioner og skoler. De stiller spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er specielt nordisk.

”Ser man på tværs af interviewene træder det tydeligt frem, at Norden i dag alene fremstår som en enhed, hvis man ser på den udefra. Indefra er de enkelte landes pædagogiske strategier for at blive gode konkurrencestater meget forskellige,” siger Claus Holm, der er forsker og chef for internationalt kontor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han står bag publikationen, der er udarbejdet i samarbejde med BUPL, og bidrager selv med en kronik om ’Livsduelighed’.

”Idéen om livsduelighedens pædagogik er måske ikke en specielt nordisk idé, men den er dansk i den forstand, at den både rummer og rykker ved den danske tradition for at tænke i pædagogiske idealer. I dansk sammenhæng har vi for eksempel talt om pædagogikkens opgave som livsoplysning og tilværelsesoplysning, men nu er tiden kommer til at tænke i duelighed. Ikke kun arbejdsduelighed, men i livsduelighed,” siger Claus Holm

Læreruddannelsen og indsats mod social arv til debat

Publikationen tager fat på en række vigtige spørgsmål relateret til det, der betegnes som den særlige nordiske pædagogik. Spørgsmålet om kvaliteten af læreruddannelsen i de nordiske lande er bl.a. til diskussion, og her forklarer professor Jens Rasmussen, Aarhus Universitet, forskellen på læreruddannelsen i de forskellige nordiske lande, og hvorfor Finland ligger i top, mens Danmark halter noget bagefter.

Også den sociale ulighed er til debat. Lektor Bente Jensen, Aarhus Universitet, kaster lys over daginstitutionernes mulighed for at rykke ved den sociale arv ved at arbejde målrettet med læring og inklusion.

Et kvalificeret bidrag til diskussionen

Publikationen ”Ny Nordisk Pædagogik” er blevet sendt til Ministeren for Børn og Unge Christine Antorini og til medlemmer af ministerens dialoggruppe bestående af en række forskere, praktikere og aftagere på børne- og undervisningsområdet, der skal hjælpe med til at forankre Ny Nordisk Skole i praksis. Håbet er, at den kan være med til at kvalificere diskussionerne i gruppen og ikke mindst årets Sorø-møde, der har Ny Nordisk Skole, som tema.

Download publikationen:

www.bupl.dk/nynordisk

Yderligere oplysninger

Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
El: clho@dpu.dk
M: 2688 5600

Debatarrangement om Ny Nordisk Pædagogik

Tre forskere sætter fokus på, hvordan en fornyelse af pædagogikken kan forny de danske daginstitutioner –måske endda på nordisk vis? Afslutningsvis vil der være paneldebat om ’Ny Nordisk Pædagogik’ med forskellige politiske aktører.

Tid og sted

Torsdag den 20. september, kl. 15.30-17.30

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Campus Emdrup, lokale D169
Tuborgvej  164
2400 København NV

Tilmeld dig på http://edu.au.dk/kalender.

Få løbende mere at vide på www.bupl.dk

Pædagogik, læring og filosofi, 47:Tema: Folkeskole, Grundskole, Grundskole, Skolereform