DPU

Ja tak til nationale anbefalinger om skolestart

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 68 fra december 2013 om mere skoleparate børn. Standarder, screening og systematiske metoder i dagtilbud kan gøre børn mere skoleparate, men det kræver solide pædagogiske indsatser. Det er budskabet fra Camilla Brørup Dyssegaard, der står bag en ny undersøgelse om skoleparathed.

01.12.2013 | Mathilde Weirsøe

Alle børn skal starte i skole det år, de fylder seks. Men ikke alle børn er klar til skolen dér. I Danmark er det i dag op til den enkelte skole at rumme alle børn – også de børn, der endnu ikke er skoleparate. Spørgsmålet er, om vi kan gribe det anderledes målrettet an og i stedet bruge ressourcerne på at udvikle børnenes kompetencer inden skolestarten?

Asterisk 68, Førskole, Grundskole, Dagtilbud, Forældre/Forældresamarbejde, Evidens