DPU

Kommentar: Kig på børn frem for diagnoser

05.12.2016 | Bjørn Hamre

Med den nye udredningsgaranti er der en risiko for, at udredning og diagnosticering af børn bliver hastet igennem. Vi skal sikre, at børnene selv, deres familier og den praksis, der omgiver dem, også bliver hørt. Børnepsykiatrien er højaktuel i den pædagogiske forskning, der kan forhindre, at de pædagogiske handlemuligheder stivner i diagnoser.

 

 

 

Asterisk 80, Førskole, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik, Socialpædagogik, Familie, opdragelse, hverdagsliv