DPU

Mening med målorienteret undervisning i udskolingen? Et mixed methods-studie af målorienteringer i skolen

Ph.d.-forsvar ved cand. pæd. Mikkel Stovgaard.

02.06.2017 | Lise Wendelboe

Dato ons 21 jun
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Førsteamanuensis Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda
  • Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
  • Professor Per Fibæk Laursen, DPU, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder:

  • Professor (MSO) Karen Wistoft, DPU, Aarhus Universitet

Medvejledere:

  • Professor Jens Rasmussen, DPU, Aarhus Universitet
  • Forskningsprogramleder, Vibeke Schrøder, Program for Didaktik og Læringsrum, UCC


Forsvaret ledes af lektor Dorthe Klint Petersen, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig ph.d.-forsvaret her.

Ph.d.-forsvar