DPU

Modsætningsfulde forventninger til den ambulante samtale – et Grounded theory studie af interaktionsprocesser mellem patienter, samlevere og sundhedsprofessionelle i det lungemedicinske ambulatorium

Ph.d.-forsvar ved cand. cur. Søsserr Lone Smilla Aagaard.

28.04.2017 | Lise Wendelboe

Dato fre 09 jun
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Berit Støre Brinchmann, Nord Universitet og Nordlandssykehuset HF
  • Professor (MSO) Bibi Hølge-Hazelton, Sjællands Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedstjeneste, Syddansk Universitet
  • Lektor Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, DPU, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder

  • Lektor Jette Kofoed, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder

  • Forskningsleder Hanne Konradsen, Karolinska Institutet
  • Professor Kristian Larsen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Forsvaret ledes af lektor Jeanette Magne, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig ph.d.-forsvaret her.

Ph.d.-forsvar