DPU

Originale pædagoger: Daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden

Ph.d-forsvar ved cand. pæd. Christina Haandbæk Schmidt.

29.03.2017 | Lise Wendelboe

Dato fre 19 maj
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Jan Kampmann, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Professor Solveig Østrem, Institutt for pedagogikk, Avdeling for sosialfag og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
  • Professor (MSO) Charlotte Ringsmose, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus  Universitet (formand)

Hovedvejleder

  • Professor (MSO) John Benedicto Krejsler, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder

  • Lektor Jette Kofoed, DPU, Aarhus Universitet


Forsvaret ledes af lektor Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, DPU, Aarhus Universitet.


Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig ph.d.-forsvaret her.

Ph.d.-forsvar