Working Papers

Working Papers

Download working papers on a wide variety of topics from researchers linked to research programmes and centres at the Department of Education

?Educational Diagnostics of the Contemporary?

Søren ChristensenAlmindelighedens exces. Om populismens karisma (2010)

Organsation and Learning

Ida Juul: Teams på godt og ondt. Forventninger til og vurderinger af indførelsen af lærerteams i erhvervsuddannelsessektoren - en dokumentationsanalyse

Et bidrag til TIT-projektet Juni 2014

35 sider * ISBN: 978-87-7684-817-0 * Working paper udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014


Ida Juul: Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af team i erhvervsskolesektoren

Et bidrag til TIT-projektet Juni 2014

39 sider * ISBN: 978-87-7684-817-0 * Working paper udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014


 

 

Hanne Kirstine Adriansen, Ib Ravn & Nina Tange: Faciliterede studiegrupper for nye studerende. Evaluering af et initiativ på DPUs kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi i efteråret 2009

13 sider * Working Paper udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Institut for Læring, Organisation og Læring, 2010


Hanne Kirstine Adriansen og Lene Møller Madsen: Using facilitated study groups to improve student retention

25 sider * ISBN: 978-87-7430-191-2 * Working Paper udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Institut for Læring, Organisation og Læring, 2010


Ib Ravn og Hanne Adriansen: Facilitering af studiemiljø. Evaluering af et pilotprojekt på DPUs kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi i foråret 2009

16 sider * Working Paper udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Institut for Læring, Organisation og Læring, 2009