Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Forskning » Formidling

Formidling

Troværdighed, anvendelighed og tilgængelighed

Institut for Uddannelse og Pædagogik indgår som en ligeværdig og kompetent partner i det nationale og internationale videns- og innovationssamfund. Vores ambition er, at vores viden bliver anvendt i samfundsdebatten for at fremme vækst, velfærd og udvikling.

Forskningsformidlingen er nået langt siden vedtagelsen af universitetsloven i 2003, hvor politikerne gjorde det lovpligtigt for forskerne at deltage i samfundsdebatten: "Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat." (Lov nr. 403 af 28. maj 2003).

Troværdighed, anvendelighed og tilgængelighed
Det er i dagens Danmark en grundlæggende forståelse for, hvad forskningen betyder for et demokratisk samfund og for den enkelte borger. På Institut for Uddannelse og Pædagogik vil vi sikre en professionel udveksling mellem forskning og samfund. Denne udveksling sker ikke kun gennem medierne ud til den brede offentlighed, men i mange forskellige fora, og i konkrete samarbejder mellem forskere og brugere eller praktikere inden for mange forskellige sektorer.

På Institut for Uddannelse og Pædagogik arbejder vi målrettet og kreativt med at fremme kommunikationen mellem forskningsverdenen og samfundet. Vores værdier er troværdighed, anvendelighed og tilgængelighed.  Forskningsbaseret viden skal i spil som et input i samfundsdebatten og som bidrag til at nå et højere vidensniveau hos politikere og praktikere.

Vi vil mere
Men på Institut for Uddannelse og Pædagogik vil vi mere end ”bare” at formidle. Vi har en ambition om, at forskningen skal nå ud i klasseværelserne på landets skoler, ind i udvalgsværelserne på Christiansborg og helt ud til de politiske organisationer.

Den højest mulige nytteværdi vores forskning kan tilføre samfundet er, hvis forskningen bliver implementeret og dermed anvendt. Derfor arbejder Institut for Uddannelse og Pædagogik på at etablere tætte samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutionerne, de politiske organisationer og pressen. Vi har fokus på vores brugere og på, hvad der er væsentligt for dem og de opgaver, de skal løse.

Formidlingsaktiviteter
Neden for kan du se nogle af vores formidlingsaktiviteter. Derudover indgår Institut for Uddannelse og Pædagogik i strategiske netværk som for eksempel ”Viden i Spil”, ”4 svar på 10 udfordringer”. Vi betjener myndigheder ved at indgå i råd og udvalg, ved at holde foredrag og skrive artikler. Vi holder og deltager i konferencer og seminarer rettet mod praktikere, policymakers og andre forskere.

Vi kommenterer dagsaktuelle nyheder i pressen og vi udgiver en stor mængde e-bøger, hvoraf en del kan hentes gratis her fra siden.

Francis Fukuyama 

Videoforelæsninger

Se udvalgte forelæsninger, foredrag og paneldiskussioner på Institut for Uddannelse og Pædagogik - Skårderud, Fukuyama, Løgstrup, Jarvis, Berliner, Wulf, Benner m.fl.

Asterisk_boks 

Magasinet Asterisk

Magasinet Asterisk formidler forskning inden for hele det pædagogiske felt. Læs alle artikler på nettet og tegn gratis abonnement.

 

Publikationer

Forskere ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) publicerer bøger og artikler i danske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter. For at sikre Open Access til resultater af offentligt finansieret forskning udgiver instituttet løbende working papers og forskningsrapporter som gratis e-bøger.

 

Blog

Flere af instituttets forskere blogger om pædagogiske emner. Vi har samlet en oversigt over de aktuelle blogs.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk