DPU

Åben Skole

Om forskningsenheden

Forskningsenheden fokuserer på og er inspireret af de pædagogiske og didaktiske spørgsmål, som er blevet tydelige i den del af skolereformen, som hedder Åben Skole.

Åben Skole handler kort fortalt om, at skolerne i dag i højere grad skal inddrage og samarbejde med lokalsamfundene om at lave undervisning. Musik- og ungdomsskoler, biblioteker, kunst- og kulturinstitutioner, frivillige foreninger og erhvervsliv inviteres til at indgå i og varetage undervisningsforløb på skolerne i samarbejde med lærere og pædagoger.

Det giver spændende muligheder både for fagene, didaktikken og pædagogikken omkring skolerne, for det giver anledninger til at se på, hvordan undervisning og samarbejde inden for Åben skole kan formuleres, forstås, praktiseres og påvirkes. Åben Skole giver imidlertid også anledning til se på skolesamarbejder i et bredere perspektiv, hvor både daginstitutioner og ungdomsuddannelser tilrettelægges på måder, der inddrager eksterne aktører i aktiviteterne og undervisningen.

Åben Skole og lignende former for samarbejder er grundlæggende interessante, fordi de hviler på et paradoks: Skole betyder oprindeligt ’frihed fra produktion’, og med Åben Skole er der netop en inddragelse af produktion som en del af undervisningen. Det interessante ved paradokser er imidlertid, hvordan de håndteres, dvs. hvordan man i teori og praksis balancerer de to forskellige elementer i en form for helhed, som giver mening for elever, lærere, eksterne aktører, ledere og den kommunale forvaltning.

Deltagerne i forskningsenheden  undersøger og reflekterer fra hver deres perspektiver over:

  • Hvad er Åben Skole?
  • Hvordan kan det give mening didaktisk og pædagogisk?
  • Hvilke udfordringer, muligheder og perspektiver er der i mødet mellem elever, lærere, pædagoger og eksterne aktører?

Deltagere