DPU

Globalisering, Governance og Ledelse i Uddannelsessektoren

Om forskningsenheden

Forskningsenheden undersøger government, governance-, ledelsesrelationer organisering i og mellem transnationale, nationale, lokale og institutionelle agenturer, organisationer og aktører på en europæisk og global markedsplads.

Enheden fokuserer på magtforhold, indflydelsesformer, professionaliseringsdiskurser og uddannelser og på de vilkår og muligheder som de professionelle aktører får og tager.

Vi er især interesseret i udvikling af forskning i uddannelses-, social- og velfærdsinstitutioner, deres ledelse og professionelle, organisering og deres arbejdsopgaver i lyset af moderniseringerne af den offentlige sektor under globaliseringens vilkår.

Enheden arbejder på at producere forskningsbaseret, nationalt og internationale orienteret viden inden for følgende områder:

  • Hvordan ændrer styrings-relationerne mellem transnationale, nationale, lokale og institutionelle sig i disse år – og hvilken betydning har det for aktører og interessenter?
  • Hvordan ændrer ledelsesrelationerne i offentlige og selvstyrende organisationer sig i disse år – og hvilken betydning har det for interessenter og aktører?
  • Hvilke governance- og ledelsesteorier og -praksisser produceres internationalt?
  • Hvordan kan disse teorier oversættes til danske institutioner, så de er tillempede til de lokale værdier og forventninger?
  • Hvordan håndterer offentlige og private organisationer og aktører arbejdet med implementeringen af styrings-og ledelsesidéer?
  • Hvordan involverer organisationerne ansatte såvel som interessenter i diskussioner og udviklingsinitiativer?

Deltagere