DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KULT udgivelser

Cross-over - Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

Line Lerche Mørck og Tina Wilchen Christensen

Pjecen er udgivet i serie med undersøgelsens hovedrapport: Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet - En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over"


Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet - En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015. Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme. Undersøgelsen giver et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.

Vild Ungdom? Temanummer af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Unge fremstilles ofte i offentligheden gennem voksnes bekymringer. De unge fremstilles som utilpassede og problematiske i samfundet. Unge drikker for meget, bruger for mange rusmidler, mobber hinanden digitalt og dyrker sig selv på de sociale medier. Samtidig forstås de unge også som ensomme, triste, stressede og lidende under præstations- og perfektionskrav. Men på samme tid er der langt de fleste unge i gang med skole og uddannelse, lever liv med familie og venner, har fritidsinteresser og de holder øje med hinanden, når de er til fest. Billederne af unge er brogede og modsætningsfyldte, men hvem er de egentlig?

Stemmer fra en bande - Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid

Rapporten præsenterer resultater fra forskningsprojektet ”Stemmer fra en bande” om unge mænd i bandegrupperinger, deres opvækst, hverdagsliv og fremtidsdrømme såvel som de unges oplevelser og erfaringer med de (social)pædagogiske indsatser, de har modtaget gennem deres opvækst og ungdom. Forskningsprojektet, der blev påbegyndt i januar 2013, har fokus på unge mænd, der er tilknyttet bandegrupperinger, såvel som de socialpædagogiske indsatser, der iværksættes i forhold til de unge.

Elevoprør og studenteroprør i Danmark

Rapporten kortlægger udviklingen i omfang og temaer for alle større protestdemonstrationer organiseret af elever, studerende og lærlinge fra 1960-2014. Set over tid kan man iagttage flere større protestbølger blandt de danske unge. Kortlægningen påviser bl.a., at det er nødvendigt med en revurdering af den betydning, man ofte tillægger året 1968 og studenteroprøret. Perioden 1966-1971 markerer således ikke et klimaks for unge uddannelsessøgendes deltagelse i kollektive protestaktiviteter i Danmark, men er blot en tidlig fase i en mere omfattende og langvarig bølge af kollektive protestaktiviteter blandt uddannelsessøgende, der strækker sig helt op i 1980’erne, hvor protestdemonstrationerne fra 1973-1988 er langt mere omfattende end i perioden 1966-1971. 1960’ernes og 1970’ernes protestbølge blandt unge var heller ikke nogen ”unik” fase, tværtimod har vi i Danmark i årene efter 1999 oplevet en ny bølge af kollektive protestaktiviteter blandt unge under uddannelse, der er langt mere omfattende end under studenteroprøret.

Lokale Partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund

Hvordan kan man organisere partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund? Kan partnerskaber udgøre trædesten for udsatte unge, så de i mindre grad står alene, når de skal finde deres vej ind i samfundet? Midtvejsrapporten stiller skarpt på, hvem de udsatte unge er som er med i partnerskabsprojektet, og hvilken betydning de meget forskellige partnerskaber har for forskellige udsatte unge. Rapporten er første publikation og er del af et igangværende udviklingsarbejde, hvor konsulentfirmaet SPUK i samarbejde med fire forskellige produktionsskoler arbejder med at udvikle nye former for partnerskaber. Udviklingsprojektet og forskningen er finansieret af Velux-fonden. 

Fortrolige voksne i de unges liv

Fortrolige voksne i de unges liv belyser unges behov for og forventninger til fortrolige voksne. Rapporten har særligt fokus på den del af unges tilværelse, der byder på negative udfordringer og hvor der kan være behov for at få adgang til en fortrolig voksen. Rapporten stiller skarpt på hvilke forventninger unge i udskolingen har til deres professionelle voksne, og hvilke emner og problemstillinger de netop knytter til fortroligheden med dem. Rapportens råd og analyser henvender sig til de professionelle voksne, som udskolingseleverne møder i institutionelle sammenhænge – og de voksne enkelte elever vil møde i myndighedssammenhænge.