DPU

Praksisforskning i organisationer

Om forskningsenheden

I denne forskningsenhed interesserer vi os for praksis, som den udfolder sig i offentlige og private virksomheder, i institutioner og på arbejdspladser. Med udgangspunkt heri søger vi at bidrage til det praksisteoretiske forskningsfelt.

Vi arbejder med afsæt i praktiske problemstillinger, som vi ser forbundet i begrebet om praksis.

Det betyder, at vi er interesserede i, hvordan personers ’gøren’, deres arbejde, teknologier og øvrige materialiteter, der indgår her, er aspekter af praksis snarere end essenser.

Det betyder også, at de analyseenheder, vi har fokus på, hverken er personer eller omgivelser, men deres gensidighed, som den er forankret i praksis. Ved at have dette dobbeltblik bestræber vi os på at bidrage både til praksisændringer og udviklinger af praksisteori.

Deltagere