DPU

Uddannelsespolitik, -styring og -forvaltning

Om forskningsenheden

Forskningsenheden fokuserer på samspillet mellem politik, styring og forvaltning i et uddannelsesperspektiv.Enheden arbejder med forholdet mellem globale og nationale styrings- og forvaltningspraksisser inden for det uddannelsesvidenskabelige felt og deres implikationer for uddannelse og uddannelsesinstitutioner.

Enhedens forskningsfokus retter sig mod de seneste års transnationale reformprocesser, der dels har bevirket en globalisering, dels en regionalisering i form af europæisering af uddannelse og uddannelsespolitik.

Endvidere forholder enhedens arbejde sig også til velfærdsstatslige uddannelsesregimer samt uddannelsessystemers institutionelle strukturer, finansielle rammer og grundlæggende rationaler.

Enhedens forskning og undervisning gør brug af politologiske, policy-teoretiske, idéhistoriske og etnografiske analysetilgange til policystudiet i bred forstand.

Enhedens forskning understøtter bachelor og kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab.

Associerede deltagere

Anne Larson

Miguel Antonio Lim

Jana Bacevic

Lise Degn