DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det Tredje Rum

Fire workshops og en konference om teknologiforståelse i humaniora

I dag er det vigtigere end nogensinde at også humanister på universiteter lærer teknologiforståelse - både i forhold til deres hverdagsliv som undervisere og forskere og i forhold til de kompetencekrav, som også deres studerende vil blive mødt med, når de er færdige.

Det tredje rum er et kompetenceprojekt, som gennemføres på Arts på Aarhus Universitet i efteråret 2011.

Formålet er at åbne for at få humanister til at gå ind i 'det tredje rum', et legerum hvor teknologiforståelse og innovation går hånd i hånd. Folk fra sundhedsvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og ikke mindst naturvidenskaberne har den fordel, at teknologiforståelse til en vis grad allerede er bygget ind i deres fagligheder - mens det i dag kun er humanister, der af egen kraft har opbygget teknologiforståelse, der kan ’lege med’. Selvom de humanister, der har bevæget sig i STS (Science and Technology feltet), har opbygget en mere funderet teknologiforståelse, bliver denne sjældent sat i spil i forhold til de humanistiske fagligheder.

I efteråret 2011 gennemføres således fire workshops og en konference for forskere og studerende. Tre workshops gennemføres på Campus Aarhus mens den sidste workshop og den afsluttende konference gennemføres på Campus Emdrup.

Teknologi vil blive bredt præsenteret af en vifte af oplægsholdere, der på forskellig vis har krydset mellem teknologi og humaniora – og alle oplæg har særligt henblik på hvordan humanister kan få noget ud af en udbygget ’technological literacy’.

Hver workshop består af en åben forelæsning for alle interesserede efterfulgt af to parallelle miniværksteder, hvor der i alt er 30 pladser pr. gang. Miniværkstederne er både være en introduktion/inspiration til hvad forskellige teknologier kan i koblingen med humanistiske forskning og en mulighed for at få konkrete svar på konkrete udfordringer, som de enkelte forskere og studerende står med. Tilmelding til workshops og foregår efter først til mølle princippet. Til hvert workshop følger forskellige bøger, som udleveres gratis til deltagerne, og der er gratis frokost.

Den afsluttende konference finder sted på DPU, AU, Tuborgvej 164, 2400 København. Den er for alle, der har deltaget i de tre workshops og desuden åben alle andre interesserede.

Forløb

Workshops

Det Tredje Rum  kører af stablen oktober-december 2011. Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er derfor obligatorisk. Tilmeldinger følger ’først til mølle’-princippet. Hvert arrangement består af en åben forelæsning for alle interesserede og en efterfølgende workshop for et begrænset antal deltagere. Tilmelding til workshops foregår efter først til mølle princippet.

Tilmelding til de enkelte workshops og den afsluttede konference, kan ske via links i boksen til højre på denne side.

De tre workshops i Campus Aarhus besøges af forskere fra Campus Emdrup i København og omvendt vil workshoppen på Campus Emdrup i København være domineret af forskere fra Campus Aarhus. På den afsluttende konference i København deltager forskere fra både Campus Aarhus og Campus Emdrup.

Alle deltagerne i miniværkstederne vil gratis modtage en bog, knyttet til workshoppens forskellige overordnede tematikker.

Program

Hver workshop følger samme program:

9.00-9.30:        
kaffe og croissant

9.30-10.30:      
Åben forelæsning for alle interesserede ved forskere med forskellige perspektiver på teknologiforståelse

10.40-13.00:    
2 parallelle miniværksteder med plads til 30 deltagere med ’teknologi-undervisere’, der præsenterer teknologier med relevans for humanistisk forskning fx videobriller, mindmap-programmer, weblogs i undervisningen, videostreaming. Det er være to forskellige ’emner’ pr. gang. Seminarerne er en introduktion/inspiration til hvad forskellige teknologier kan i koblingen med humanistiske forskning og en mulighed for at deltagerne kan få konkrete svar på de udfordringer, som de enkelte forskere/undervisere står med.

13.00                 
Fælles opsummering og en afsluttende gratis frokost

Senest 14 dage forinden kan de udvalgte deltagere indsende konkrete spørgsmål til oplægsholderne, hvis de har noget helt konkret, de gerne vil have en uddybende introduktion til. Der er dog ingen garanti for, at alle spørgsmål vil blive behandlet på seminaret.