DPU

PIRLS - International læseundersøgelse

PIRLS er en international undersøgelse af læsning i 4. klasse. PIRLS betyder Progress in International Reading Literacy Study og er en international komparativ sammenligning af elevpræstationer i læsning.

Resultaterne af den seneste PIRLS-undersøgelse, PIRLS 2011, blev offentliggjort december 2012.

PIRLS 2016

I 2015-16 gennemføres en ny PIRLS-undersøgelse, PIRLS 2016, hvor man for første gang også undersøger læsning af elektroniske tekster - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig vil man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene.

PIRLS 2011

Resultaterne af den nyeste PIRLS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012.

PIRLS 2006

Resultaterne af PIRLS 2006 blev offentliggjort 28. november 2007.