DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PIRLS - International læseundersøgelse

PIRLS er en tilbagevendende undersøgelse af elevers læsekompetence, der udføres hvert 5. år. PIRLS har været gennemført i 2001, 2006, 2011 og 2016. Danmark har deltaget siden 2006.

PIRLS er en forkortelse for Progress in International Reading Literacy Study, hvilket kan oversættes til: En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) er den internationale organisation, som i samarbejde med de deltagende lande står bag PIRLS.

PIRLS 2016

I 2015-16 blev undersøgelsen PIRLS 2016 gennemført. Her undersøgte man for første gang også læsning af elektroniske tekster - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig ville man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene.

Resultaterne fra PIRLS 2016 blev offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet, d. 5. december 2017

Se præsentationen af PIRLS 2016

PIRLS 2011

Resultaterne af den nyeste PIRLS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012.

PIRLS 2006

Resultaterne af PIRLS 2006 blev offentliggjort 28. november 2007.