DPU

TIMSS

International undersøgelse
af matematik og natur/teknologi

TIMSS er en international undersøgelse i matematik og natur/teknologi, hvor Danmark deltager med elever fra 4. klasse. TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Study.

TIMSS 2015

Se præsentation af TIMSS 2015 på pressemøde på DPU 29. november 2016

Resultaterne af den danske del af den internationale undersøgelse TIMSS 2015 er samlet i en rapport. Hovedresultaterne fra rapporten blev offentliggjort den 29. november 2016 på DPU, Aarhus Universitet.

TIMSS 2015 sammenfatning
Sammenfatning - TIMSS 2015
TIMSS 2015 rapport
Rapport - TIMSS 2015

Ekstra TIMSS

I forlængelse af TIMSS 2015 gennemførtes også undersøgelsen Ekstra TIMSS. Opgaverne heri er konstrueret således, at eleverne opfordres til at forklare deres løsningsstrategier. Det giver adgang til en didaktisk forståelse af elevernes svar samt viden om, hvorvidt de anvender formel matematisk strategi indenfor de fire regningsarter.

TIMSS 2019

Forberedelserne til TIMSS 2019 er i fuld gang. Allerede i foråret 2017 iværksættes en pre pilot undersøgelse for TIMSS 2019. Danmark deltager igen med 4. klasser fra tilfældigt udvalgte skoler.

Som noget nyt gennemføres TIMSS 2019 elektronisk på PC eller tablet, derfor kaldet eTIMSS. Det fremmer først og fremmest TIMSS måling.

eTIMSS muliggør en vurdering af komplekse områder indenfor TIMSS undersøgelsesramme, som har været svære at måle udført med pen og papir. Desuden er det hensigten, at eTIMSS skal stimulere elevernes motivation gennem de interaktive og animerede opgaver. 

På et operationelt niveau forbedre eTIMSS udviklingen af de forskellige items, oversættelse, scoring af opgaver, samtidig med at det reducerer udgifter til printning og fragt.


Resultater fra de seneste TIMSS-undersøgelser

TIMSS 2007

Resultaterne af TIMSS-undersøgelsen fra 2007 blev offentliggjort i 2008.


Læs mere om TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en international komparativ sammenligning mellem elevpræstationer i fagene matematik og naturfag. Danmark deltager med elever fra 4. klasse. 

TIMSS-undersøgelserne er planlagt og styret af IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Danmark har hidtil deltaget i TIMSS fra 1995, 2007 og 2011. IEA er en organisation af forskningsinstitutioner, og DPU, Aarhus Universitet, er medlem. Nye IEA-projekter vedtages på årlige generalforsamlinger, hvor repræsentanter fra DPU deltager.

Danmark deltager med elever fra 4. klasse

TIMSS 2015 drejer sig for Danmarks vedkommende om evaluering af elever i 4. klasse; andre lande vælger at deltage med 8. klasseelever eller med begge klassetrin.

TIMSS 2015 i Danmark koncentrerer sig om 4. klasseelever. På dette klassetrin evalueres eleverne på et kritisk tidspunkt i deres skoleliv, hvor læsning er så meget på plads, at der kan stilles krav om forståelse af fagene matematik og naturfag. En tilegnelse som kan være afgørende for elevernes senere interesse og færdigheder.
 
TIMSS benytter samtlige elever i en klasse, hvorved TIMSS kan evaluere den pædagogiske betydning af 'klassen', lige fra studier af relationer mellem klassekammerater og til lærerens betydning via spørgeskemaer.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer og opgaver

TIMSS-undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer til skoleledere, lærere, elever  og forældre samt opgavehæfter til eleverne. 14 opgavehæfter anvendes i et roteret design.

Deltagelsen indebærer et engagement fra den enkelte skole af ca. 3 timers varighed for den udtrukne 4. klasse på en dag i perioden marts 2015 - slutningen af juni 2015.