DPU

TIMSS - International undersøgelse af matematik og natur/teknik

TIMSS er en international undersøgelse i matematik og natur/teknik. TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Study.

TIMSS 2015

TIMSS 2015 er i fuld gang.

Læs på denne og de følgende sider om den igangværende undersøgelse, men også om tidligere års resultater.

Tidligere TIMSS undersøgelser

TIMSS 2011

Resultaterne af den tidligere TIMSS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012 kl. 10.

Bestil rapporten

Peter Allerup: 'Danske 4. klasseelever i TIMSS 2011 - En international og national undersøgelse af matematik og natur/teknik kompetence i 4. klasse' er udgivet af DPU, Aarhus Universitet.

(150 DKK plus porto og forsendelse: 65 DKK pr. eksemplar)

Rapporten kan desuden købes hos Danmarks Pædagogiske Bibliotek for 150 DKK. Kontakt Henrik Due Sjørslev, E: hds@dpu.dk , hvis du ønsker at købe rapporten.


TIMSS 2007

Resultaterne af TIMSS-undersøgelse fra 2007 blev offentliggjort 2008.


Om TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en international komparativ sammenligning mellem elevpræstationer i fagene matematik og naturfag. Danmark deltager med elever fra 4. klasse. 

TIMSS-undersøgelserne er planlagt og styret af IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Danmark har hidtil deltaget i TIMSS fra 1995, 2007 og 2011. IEA er en organisation af forskningsinstitutioner, og DPU, Aarhus Universitet, er medlem. Nye IEA-projekter vedtages på årlige generalforsamlinger, hvor repræsentanter fra DPU deltager.

Danmark deltager med elever fra 4. klasse

TIMSS 2015 drejer sig for Danmarks vedkommende om evaluering af elever i 4. klasse; andre lande vælger at deltage med 8. klasseelever eller med begge klassetrin.

TIMSS 2015 i Danmark koncentrerer sig om 4. klasseelever. På dette klassetrin evalueres eleverne på et kritisk tidspunkt i deres skoleliv, hvor læsning er så meget på plads, at der kan stilles krav om forståelse af fagene matematik og naturfag. En tilegnelse som kan være afgørende for elevernes senere interesse og færdigheder.
 
TIMSS benytter samtlige elever i en klasse, hvorved TIMSS kan evaluere den pædagogiske betydning af 'klassen', lige fra studier af relationer mellem klassekammerater og til lærerens betydning via spørgeskemaer.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer

Deltagelsen indebærer et engagement fra den enkelte skole af ca. 3 timers varighed for den udtrukne 4. klasse på en dag i perioden marts 2015- slutningen af juni 2015.

TIMSS undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer til skoleledere, lærere og elever samt opgavehefter til eleverne. 17 opgavehefter anvendes i et roteret design.