DPU

Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring

Diversitet, Kultur og Forandring

Forskning i socio-kulturelle, psykologiske og historiske tilblivelsesprocesser i og uden for samfundsmæssige institutioner: erfaring, subjektivering, identitet, læring og fællesskab

Aktuelt

Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

Ny forskningsrapport af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose:
Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner - En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner

Konfencen Dansk skolehistorie gennem 500 år. Metoder og konkluisioner - vidner og debat

KIDS - Hvordan kan man måle kvalitet i daginstitutioner?

Video

Dorte Marie Søndergaard: Bringing matter, discourse and subjectification together in empirical analyses: Butler and Barad revisited. Se forelæsning fra Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, torsdag d. 2. maj 2013

Kontakt

Programleder

Dorte Marie Søndergaard
Professor, dr.philos. 

+45 87163927

dms@dpu.dk

Programadministrator (tap)

Anette Eriksen

+45 87163582

aeri@dpu.dk 

Styregruppe

Anne Maj Nielsen, Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Iram Khawaja, Dorte Marie Søndergaard

Om programmet

Det tværfaglige program fokuserer på komplekse socio-kulturelle, psykologiske og historiske tilblivelsesprocesser i og uden for samfundsmæssige institutioner. Forskningen har fokus på de foranderlige betingelser, hverdagsliv udfolder sig igennem, og på måderne hvorpå børn, unge og voksne individuelt og i fællesskab møder og former disse. Subjektivering og identitetsdannelse udgør sammen med studierne af sociale relationer, læringsprocesser, in- og eksklusion, marginalisering og integration centrale tematikker i programmets arbejde. Betydningen af køn, klasse, etnicitet, race, seksualitet, religion og andre sociale differentieringer og kategorier indgår i analyserne. Forskningen integrerer teori- og begrebsudvikling, generering af ny viden, raffinering af forskningsmetoder samt kvalificering af refleksion og praksis.