DPU

Forskningsprogrammet Fagdidaktik

Fagdidaktik

  • Undervisning, uddannelse, kompetenceudvikling og interkulturelle læringsprocesser relateret til fag i institutionaliserede undervisnings- og læringsrum
  • Profil

Aktuelt

Om programmet

Programmet samler forskere, der beskæftiger sig med fagdidaktik.Forskningen opererer i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelse, læreruddannelse, kulturinstitutioner og videregående uddannelse. Der udvikles kategorier og relationer til forståelse af fagrelateret undervisning og kompetenceudvikling. Forskning i interkulturelle læringsprocesser, institutionssamspil, skoleudvikling og inklusion vægtes højt. Med vores tilgange og metoder bidrager vi med andre forskningsmiljøer internt og eksternt til uddannelsesforskning der fokuserer på hvad der virker i en uddannelsespraksis.

Forskningstemaer

Tværgående felter:

Fagrettede felter

Der er seks fagrettede forskningsfelter

Kontakt

Programleder

Lektor Claus Haas
Dir.: +45 8716 3936
Mobil: 61607348
E-mail: haas@dpu.dk

Programadministrator (TAP)

Pernille Ussing-Nielsen
Dir.: 8716 3538     
E-mail: pun@dpu.dk

Publikationer

Nordic Network for Research in Music Education - Yearbooks