DPU

Om programmet

På forskningsprogrammet for Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser beskæftiger vi os med, hvordan teknologi forandrer og forandres af mennesker og samfund. Fokus ligger ikke kun på konkrete teknologier eller på mennesker, men på relationsforholdet mellem disse. Når man har sagt noget om teknologi, har man også sagt noget om kultur og læreprocesser; to begreber som begge indikerer, at der sker en forandringsproces.


Programmets dicipliner

programmet repræsenterer vi forskellige videnskabelige discipliner som bl.a. Uddannelsesforskning, antropologi, kulturstudier,  neurobiologi, neuropsykologi, specialpædagogik, socialpsykologi, organisationspsykologi, design og ingeniørvidenskab, hvilket danner et fundament for et differentieret perspektiv på problematikker og potentialer i fremtidsteknologi. FTKL’s forskere arbejder primært, men ikke kun, empirisk i studiet af menneskets relation til teknologi.

Læs mere

Igangværende projekter

REELER   -  H2020

Søger at sikre samarbejde mellem robotudviklere og socialvidenskaben samt skabe forståelse for etiske og samfundsmæssige spørgsmål ifm. robotter. 

 

Naturlig teknik   -  (Nordea fonden)

Undersøger hvordan teknologien kan understøtte de effekter, som naturen har på børns udvikling.

 

SMECT   -  (AUFF)

Undersøger den rolle kommunikationsteknologier spiller hos unge med handicap.

 

ASPPIN   -  (PlayTrack)

Projektet studerer kulturelle læreprocesser i relation til børns leg i naturen.

PhD stipendier

Anne-Lise E. W. Laursen

Undersøger kommunikationsteknologiers betydning for identitetsdannelse hos unge med handicaps.

Bjarke Lindsø Andersen

Studere hvordan teknologi medierer underviseres autoritet, når uddannelse foregår online.

 

Lasse Blond

Studerer overførsel af sociale robotter fra Asien til Europa og integrationen af dem i velfærdssektoren.

 

Oliver Alexander Tafdrup

Undersøger hvilke socialt distribuerede (fremtids)forestillinger, der knytter sig til brugen af sociale robotter i folkeskolen.

 

 

Kontakt

Cathrine Hasse

ProfessorDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup
M
H bygn. J, 110
P +4587163949
P +4523233631

Stine Trentemøller

FuldmægtigDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup