DPU

Antropologisk teori om kulturelle læreprocesser

Antropologisk teori om kulturelle læreprocesser

Teorien om kulturelle læreprocesser ser læreprocesser som de bagvedliggende processer, der på den ene side skaber forventninger om bestemte (re)aktioner, ordbetydninger, påklædning og handleviden, der gør mennesker kulturelt genkendelige for hinanden, og på den anden side gør folk kulturelt forskellige i forhold til samme forventninger.

Kulturelle læreprocesser er livslange læreprocesser, der kontinuerligt omformer vores forståelser af koblingen mellem materialitet og betydning. Teorien udfoldes fx i bøgerne Kulturanalyse i organisationer (Hasse 2011, forlaget Samfundslitteratur) og Kultur i bevægelse (Hasse 2002, forlaget Samfundslitteratur).

Der forskes i folkeskoler, hospitaler, plejehjem og rehabiliteringscentre, og der indgår et perspektiv på livslang læring forstået som kulturelle læreprocesser i projektet.

Programmedarbejdere tilknyttet projektet: Cathrine Hasse