DPU

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse

Begrebet teknologiforståelse, som på engelsk betegnes mere præcist som 'technological literacy', betegner den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilken gør det muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implementering, brug og anvendelse af nye og forstyrrende teknologier i en professionel kontekst.

Der forskes i folkeskoler og hospitaler, og der indgår et perspektiv på livslang læring forstået som kulturelle læreprocesser. Ligeledes indgår der også et perspektiv på medarbejderdreven innovation i projektet.

Programmedarbejdere tilknyttet projektet: Cathrine Hasse, Jamie Wallace, Ann-Thérèse Arstorp, Gertrud Lynge Esbensen, Bjarke Lindsø Andersen