DPU

Samarbejdspartnere og netværk

Danske samarbejdspartnere

Aarhus Universitet
Programmet samarbejder bredt med hele Aarhus Universitet med særlig vægt på de forskellige forskningsmiljøer under ARTS herunder bl.a. Institut for Kultur og Samfund - Filosofi (PENSOR, TRANSOR og telemedicinsknetværk) og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (udvikling af MOOCs), men også  DPU-funderede miljøer som Diversitet, Kultur og Forandring, Fagdidaktik og IT.

Programmet indgår dermed aktivt i 2-campus strategien for en stærkere faglig sammenhængskraft og bedre integration mellem henholdsvis Campus Emdrup og Campus Aarhus.

Teknoantropologisk Netværk
Netværket har deltagere fra forskellige organisationer og institutioner såsom Aalborg Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet, Alexandra Instituttet, Dansk Teknologisk Institut, KORA og en række private virksomheder. Deltagerne deler en baggrund i antropologi, samt en interesse i antropologiske studier af teknologi som felt.
Netværket arbejder med at udvikle det teknoantropologiske forsknings- og praksisfelt.


Professionshøjskolerne
Programmet har et godt samarbejde med professionshøjskolerne, særligt UCC og Metropol som var partnere i Technucation projektet.


Andre samarbejdspartnere

Gladsaxe Kommune (brug af iPads i arbejdslivet) og Muse®um Krydsfelt Skive (brug og syn på robotter i folkeskolen).

 

Internationale samarbejdspartnere

Klik for flere informationer

Primære netværk

  • EU's COST Action New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter'. Cathrine Hasse er Management Committee member.

  • EU's COST Action E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation. Theresa Schilhab er Management Committee member.

  • Socialstyrelsens Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet hvor Cathrine Hasse og Louise Bøtcher deltager. Det er et initiativ i regeringens Handicappolitiske Handlingsplan og den Fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd.

  • TRANSOR - Research Network for Transdisciplinary Studies in Social Robotics

  • Postphenomenology.org - an international and interdisciplinary collective of scholars studying human-relations to technologies.